Yrkesskade.jpg

Dersom du ikke tegner frivillig yrkesskadeforsikring som personlig næringsdrivende bør det være et begrunnet valg.

Titusenvis skader seg på arbeidet hvert eneste år. Bare i 2015 ble det innrapportert 24 000 arbeidsulykker til NAV, hvorav 45 % av disse medførte et fravær på fire dager eller mer. Og det er særlig arbeidere innen næringer som preges av tyngre og manuelle arbeidsoppgaver, som bygge- og anleggsvirksomheter, som er mest utsatt.

Det er noe av grunnen til at flere personlig næringsdrivende tegner yrkesskadeforsikring i forsikringsselskapet sitt. Dette er frivillig i motsetning til den lovpålagte forsikringen for ansatte. Du har kanskje gjort det selv? I så fall bør du være klar over de spesielle forholdene ved yrkesforsikringen til personlig næringsdrivende.

Les også: 5 tips til forebygging av arbeidsulykker

Ulikheter mellom ansatte og personlig næringsdrivende

Som personlig næringsdrivende har du færre rettigheter enn ansatte. Det gjelder også ved yrkesskadeforsikringer. En oppdragsgiver har ingen krav om å tegne en yrkesskadeforsikring for deg som næringsdrivende, slik en arbeidsgiver har ovenfor en ansatt.

Ansatte får menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet ved en yrkesskade. Er du personlig næringsdrivende får du menerstatning kun fra yrkesskadeforsikringen hos forsikringsselskapet, med mindre du har tegnet forsikring i NAV i tillegg. Det betyr at du ikke får godkjent en skade som yrkesskade i det offentlige, uten at det er tegnet frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV.

Les også: Derfor skader unge menn seg oftest på jobben

Tegn frivillig yrkesskadeforsikring i NAV!

Har du kun yrkesskadeforsikring i forsikringsselskapet ditt, men ikke i NAV, går du altså glipp av betydelige erstatningsmuligheter. I tillegg dekker NAV alt av egenandeler i forbindelse med behandling når man er ansatt, eller når man som næringsdrivende har tegnet forsikring hos dem. Egenandel per år er begrenset til frikortsatsen.

Erstatningen fra NAV, som du som personlig næringsdrivende går glipp av om du ikke tegner forsikring i NAV, er i henhold til nedenstående tabell, forskrift om menerstatning ved yrkesskade § 3. Utmåling av menerstatning:

Skjermbilde 2017-05-31 kl. 12.23.44.png

 

Kilde: NAV

Med frivillig yrkesskadeforsikring gjennom NAV stiller du langt sterkere i tilfelle arbeidsulykker, enn hvis du kun benytter deg av forsikringsselskapet ditt. Og hvis du først vurderer å gå til anskaffelse av det, er det også fornuftig å sjekke med NAV om det er andre ytelser du går glipp av uten den frivillige yrkesskadeforsikringen.

 Kartlegg ditt forsikringsbehov