Young man driving car made of sheet of paper.jpeg

Ulykker og skader på bilen er heldigvis noe som skjer sjeldent. Men skulle du være så uheldig at du kommer utfor en bilulykke, vil du senere nyte godt av at du har en bilskademelding liggende i hanskerommet ditt. I denne artikkelen får du vite hvorfor du bør fylle ut bilskademeldingen din straks du har fått en skade på bilen din samt en enkel guide til hvordan du fyller den ut. 

Forsikringsbransjen er på vei over til digitale løsninger, og bilskademeldingen er i ferd med å heldigitaliseres. Om få år vil du enkelt kunne melde fra om skader rett fra mobilen din. Men den foreløpige digitale versjonen av en skademelding vil egentlig bare fungere hvis du har hatt en eneulykke. Inntil videre må vi fortsatt belage oss på å forholde oss til de trofaste papirskjemaene, det er bare dette som er akseptert som felles dokumentasjon hvis du har vært i en ulykke mellom to eller flere parter.  

Bilskademeldingen kan du hente hos biltilsynet, en del bilverksteder og NAF-stasjoner eller du kan henvende deg til forsikringselskapet ditt for å få tilsendt i posten. 

Les også: Hvorfor bør du kontakte forsikringsselskapet når du har en bilskade?

Guide til utfylling av bilskademelding

I påvente av en digital versjon er det fremdeles den gode gamle papirskademeldingen som gjelder. Den ser sånn ut:

bilskademelding

Denne må du ha minst ett eksemplar av i bilen. Den er genial på flere måter. For det første trenger du nesten ikke å tenke, skjemaet styrer deg gjennom hva som er viktig å få skrevet ned. For det andre er den internasjonal og lik på alle språk. Om du kolliderer i utlandet eller her hjemme med en utenlandsk bil eller sjåfør, kan dere trygt fylle ut blanketten i felleskap selv om dere ikke nødvendigvis forstår hverandre. Alle punktene er like på alle språk.

Skjemaet består av fire deler. Etter at forsiden er fylt ut, skal delene rives fra hverandre. Det er to like forsider og gjennomslag sånn at begge parter får hver sin forside som er lik etter at den første siden er fylt ut. Hver part tar altså hver sin forside (eller «side 1») og leverer den til hvert sitt forsikringsselskap.

De to siste delene skal dere fylle ut hver for dere. Altså, ta med dere ett skjema hver for å fylle ut i ro og fred. Disse skal også leveres til forsikringsselskapet. Disse kalles for «Side 2» og inneholder spørsmål om blant annet vei og fart og føreforhold. Det er også plass til å beskrive nærmere hva som skjedde. Veldig mange dropper å fylle ut de siste delene, eller skriver litt for lite, noe som vil gi lenger behandlingstid hos forsikringsselskapet og vil kreve mer korrespondanse mellom deg og skadebehandleren. Et tips fra meg er derfor å beskrive så nøye som mulig hva som har skjedd og hva du selv gjorde før og etter hendelsen.

Les også: Sjekkliste for skade på bilen

Hvorfor du bør fylle ut bilskademeldingen

Opplysningene du fyller ut i bilskademeldingen trenger forsikringsselskapet for å gjøre jobben sin, og du som bilfører må gi disse opplysningene til forsikringsselskapet sånn at alt skal gå riktig for seg. Hvis du ikke gir de nødvendige opplysningene til forsikringsselskapet, kan det for eksempel hende at de ikke har nok opplysninger til å vite hvem som hadde skyld i en kollisjon, til å få overført ansvaret på den skyldige parten eller til å finne ut av hva som egentlig skjedde. Husk at forsikringsselskapet ikke var til stede da kollisjonen eller ulykkenskjedde og ikke vet hva som skjedde hvis du ikke forteller det videre. Gi heller litt for mange opplysninger enn litt for få. Da tar det mindre tid før ting kommer i orden.

Les også: Hva gjør du ved skade på bilen?

God kjøretur! Vi håper skademeldingen blir liggende ubrukt i hanskerommet.

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere