Forsikring_av_stillas_byggmester.jpg

Mange byggmestere har i dag egne stillaser de bruker på prosjektene sine, og det er ikke alle som er klar over kravene som stilles for at stillasene skal være dekket av forsikringen. Er du sikker på at du har tilstrekkelig forsikring på ditt stillas?

I tillegg til stillaser stående på byggeplassen, blir stillaser også ofte transportert på tilhengere, det være seg spesialhengere eller ordinære varehengere, og lagring av stillas foregår ofte ute eller i enkle varelager. Hver av disse situasjonene krever ulike forsikringer, og hver av disse stiller ulike krav til deg som byggmester.

Når stillaset er på lager

Når stillaset er på lager er det dekket under bygg- og anleggsforsikringen, forutsatt at det er tegnet tilleggsdekning for maskiner og verktøy. Merk at det her er 1. risikodekning og at det må tegnes egen næringslivsforsikring uten ansvar hvis verdien på lagret stillas er over kr. 300 000 (kan avtales inntil kr. 500 000). Det stilles også krav til sikring og FG-godkjente låser. Dette er nærmere beskrevet i forsikringsselskapets forsikringsvilkår.

Les også: Hvordan sikrer du verdisakene dine for å dekkes av forsikringen?

Når stillaset transporteres til og fra egne kontraktsarbeider

Når stillaset transporteres til og fra egne kontraktsarbeider på tilhenger eller lastebil, må det være tegnet egen transportforsikring. Transportforsikringen ligger som en tilleggsdekning under bygg- og anleggsforsikringen, hvis stillaset skal være dekket ved et uhell. Dette er også en 1. risikodekning med øvre forsikringssum på kr. 500 000. Last på tilhenger, samt tilhengeren i seg selv, er ikke dekket av bilens forsikringer.

Når stillaset er på byggeplassen

Når stillaset er montert på fasade, er det forsikret under ordinær bygg- og anleggsforsikring. Hvis stillaset ligger lagret på byggeplassen er det under ingen omstendighet dekket mot tyveri, med mindre det er innelåst og sikret i henhold til vilkårets sikkerhetsforskrifter. Vanlig byggegjerde er normalt ikke godkjent som sikring av stillas.

Les også: Forsikringsoppgjør etter innbrudd og tyveri

Merk at hengelåsen som ofte følger med når man kjøper varehenger eller stillashenger ikke er FG-godkjent. Bruk kjetting og solid FG-godkjent hengelås. Merking med fargespray på alle deler har også en preventiv virkning.

Så konklusjonen er: Sørg for at du har de riktige dekningene, og oppbevar stillaset innelåst i lager med FG-godkjent sikring eller montert opp på fasade. Da risikerer du ikke å bli avvist av forsikringsselskapet i forbindelse med skade eller tyveri.

For at du skal slippe å gå i forsikringsfellen, har vi utarbeidet en sjekkliste med ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov. Ta gjerne en kikk på den, så er du sikker på at du har husket det viktigste. 

Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov