Garanti etter avhendingslova

I henhold til bustadoppføringslova må entreprenører stille garanti når de bygger bolig for forbruker. Det er godt kjent for de fleste. Men er du klar over at det også blir krav om garanti når man bygger etter avhendingslova? 

Den nye bestemmelsen trer i kraft 01.01.2019, og den vil gjelde alle nye boliger som blir kjøpt av forbruker innen seks måneder etter ferdigstillelse.

Bestemmelsen vil lyde:

Ved sal av ny eigerbustad eller fritidsbustad som vert seld innan seks månader etter fullføring av bustaden, skal seljaren stille garanti i samsvar med bustadoppføringslova § 12, såframt seljaren har gjort avtalen som ledd i næringsverksemd og kjøperen er forbruker.

Årsaken til garantikravet i avhendingslova, er at enkelte entreprenører venter med å inngå salgsavtaler til prosjektet er ferdigstilt, blant annet for å unngå å stille garanti. Garantikravet er derfor en reaksjon på denne praksisen, for å sikre likebehandling av forbrukere i nyboligmarkedet.

Les også: Garanti etter bustadoppføringslova § 12

Hvorfor kommer lovendringen?

Man ønsker å unngå scenarioer hvor to personer kjøper bolig samme dag, med ulik sikkerhet. Tenk deg at én bolig nylig er ferdigstilt og selges etter avhendingslova uten garanti, mens en annen bolig er uferdig og selges i henhold til bustadoppføringslova, med garanti i reklamasjonstiden. Dersom entreprenøren går konkurs eller ikke kan overholde sine kontraktsforpliktelser, fremstår det urimelig at den ene kjøperen får dekket reklamasjoner, mens den andre står usikret, når det kun er valg av leilighet som utgjør forskjellen.

Lovendringen fører til at forbrukere som kjøper ny bolig vil ha samme rettigheter i reklamasjonstiden, uavhengig av om boligen er på tegnebrettet eller nylig er ferdig.

Les også: Garanti etter bustadoppføringslova § 47

Våre dyktige garantimedarbeidere sitter klare for å svare på dine spørsmål om garanti i henhold til avhendingslova.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!