Bustadoppføringslova_12.jpg

Bygger du bolig eller fritidsbolig på en forbrukers tomt, selger en bolig eller fritidsbolig under oppføring, bygger tilbygg med boformål eller utfører større rehabiliteringsjobber, må du forholde deg til Bustadoppføringslova.

Hva er Bustadoppføringslova § 12?

I henhold til § 12 er du som utførende entreprenør eller selger forpliktet til å stille en økonomisk garanti for dine kontraktsforpliktelser overfor forbrukeren når kontraktssummen er over 2G (1G = kr 93 634 per mai 2017).

Ler om våre entreprenørgarantier her.

Hvorfor? Fordi forbrukeren skal ha mulighet til å få økonomisk kompensasjon, dekning av merkostnader eller bistand til å dekke rettmessige reklamasjonskrav som følge av feil og mangler hvis du som entreprenør eller selger går konkurs. Med andre ord er det en sikkerhet for forbrukeren.

Når skal garantien stilles?

Garantien skal stilles omgående etter kontraktsinngåelse dersom det ikke er tatt forbehold. Før 1. januar 2017 skulle garanti stilles straks etter inngåelsen av avtalen mellom partene, men, som Eiendom Norge påpeker i artikkelen «Endringer i Bustadoppføringslova», er det i dag mulig å avvike fra hovedregelen ved å ta visse forbehold. Entreprenøren kan ta forbehold

  • om å ikke stille garanti før ved åpning av byggelån
  • om å stille garanti først ved salg av et bestemt antall boliger
  • om garantistillelse først ved innvilget igangsettingstillatelse

Uansett skal garantien stilles senest ved oppstart av prosjektet.

Les også: Kan vi stille garanti for prosjektene våre? 

Dersom du er usikker på om dere må stille garanti anbefaler vi at dere tar kontakt med en garantileverandør. Vil du vite mer om hvilke krav garantileverandøren stiller til deg, anbefaler jeg deg å ta en kikk på vår informasjonsvideo «Krav fra garantileverandøren» her

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!