underforsikret_innbo.jpg

Det er ikke alltid så lett å vite hva slags verdier man har i huset. Mange forsikringskunder har derfor et underforsikret innbo. Vet du egentlig hvor mye tingene dine er verdt?

Forsikringssummen på innboet ditt er førsterisiko. Den dekker skade opp til den avtalte forsikringssummen. Risikoen for underforsikring ligger hos forsikringstaker, og siden det bare er du som vet hva slags innbo du har, er det du selv som er best kvalifisert til å vurdere hva slags forsikringssum du må sette på innboet ditt.

Tenk på hva du har i huset

Ta en rask opptelling. Hvilke verdier har du i huset ditt? De dyreste enkeltgjenstandene i innboet vi har er ofte sofa, senger og spisestue. Men dersom huset ditt blir totalskadd i for eksempel en brann er det ikke bare de store møblene du må gjenskaffe. 

I de største forsikringssakene kan utbetalingene bli store. Mange tenker ikke på at det ikke bare er de større møblene som skal kjøpes inn etter en stor skade, men alt fra garderobe til pynteputer, skrivesaker, kosmetikk og servise kan måtte erstattes etter en stor brann.

Les også: Hvordan sikrer du verdisakene dine for å dekkes av forsikringen?

Har du råd til å ta risikoen?

Noen vurderer det slik at de er villige til å bære risikoen for skade på, eller tap av, deler av innboet sitt selv. De som gjør dette regner med at sannsynligheten for at det oppstår en stor brann i huset er så liten at de er villig til å bære risikoen for å være uforsikret. Innboforsikringen er ingen lovpålagt forsikring, men hvis man tar seg en runde rundt i huset oppdager man kanskje at de verdiene man kommer opp i overstiger det man har mulighet til å kjøpe inn hvis ulykken først skulle være ute.

Mange tenker at det er så liten sannsynlighet for at en stor skade skal skje. Men med gjennomsnittlig 34 reelle utrykninger på brann per dag i 2016 sier det seg selv at det kan skje også deg.

Hvis man har en bufferkonto i husstanden vil man kanskje ha råd til å kjøpe inn de aller viktigste møblene og hvitevarene. Men mange av oss har allikevel ikke penger til å erstatte alt vi har liggende i huset, som har samlet seg opp gjennom årene. Har du for eksempel husket på å telle med ting du lagrer på loftet? Eller gressklipperen og snømåkeren som står i boden?

Hvis du egentlig ikke har råd til å erstatte hele innboet ditt og du får en stor skade, som for eksempel en brann- eller vannskade, hjelper det lite at du kneip igjen på forsikringssummen for å kunne spare noen hundrelapper i premie i året. Et par hundrelapper spart kan bety flere hundre tusen tapt i slike situasjoner.

Les også: Forsikring: Hvorfor du må melde skade uten ugrunnet opphold

Skaff deg oversikt

Jeg anbefaler alle å gå grovt gjennom eiendelene sine. Tenk på hva huset rommer, og noter ned eiendelene dine, gjerne rom for rom, i et Excel-ark som du lagrer i skyen. Da har du tilgang til dokumentet uansett hva som skjer med huset ditt. Har du verdifulle enkeltgjenstander, som smykker eller kunst må du vurdere om disse bør få en takst eller bli tatt bilde av, og oppbevare også disse dokumentene digitalt. På denne måten vil du være mye bedre rustet dersom ulykken først skulle være ute.

Et slikt ark kan også med fordel endres på dersom man har en familieforøkelse eller et samlivsbrudd.

Sjekk ut Finans Norge sin innbokalkulator, som raskt gir deg en pekepinn på hva slags forsikringssum du bør ha på innboet ditt. Ta for øvrig gjerne en kikk på vårt produkthefte om privatforsikring.