Hva betyr FG-godkjent?

I sikkerhetsforskriftene som tilhører vilkåret til forsikringsdekningen din står det ofte noe sånn som «Skal være låst med en FG-godkjent låseenhet». Det kan også stå i vilkåret at egenandel ved brann-, innbrudd- eller vannskade kan reduseres dersom boligen er sikret med en FG-godkjent brann-, innbrudd- eller vannalarm. Men hva betyr egentlig FG-godkjent?

Felles bransjestandard

FG står for «Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd», og er en nemnd under Finans Norge, som forsikringsselskapene i sin tid initierte for å ha en felles standard for sikkerhetsutstyr. Typiske produkter som er FG-godkjente på markedet i dag kan være alarmer og nøkkellåser som hengelåser, sikkerhetslåser eller sykkellåser. I tillegg til produkter kan også foretak være godkjente. Dette gjelder foretak som jobber med for eksempel el-kontroll og alarmer.

FG-merket som påføres de godkjente produktene er på mange måter et kvalitetsstempel for produktet eller leverandøren. Godkjenningsordningen forholder seg til norske forhold, og det er viktig å huske på at det selges mange produkter som ikke er godkjente. For å være sikker på om utstyret du handler inn er godkjent, kan du se etter merket som er en liten firkant med FG i fete bokstaver.

Les også om hva forsikringsselskapet ditt forventer av deg her

Hva skjer hvis jeg ikke bruker FG-godkjent utstyr?

Hvis det er nevnt i forsikringsvilkåret ditt at låsesikring skal være FG-godkjent, og du ikke sikrer i henhold til dette, kan du risikere at erstatningen din blir avkortet, altså at du bare får utbetalt deler av erstatningen du egentlig hadde krav på. Jeg har sett avgjørelser hos FinKn (Finansklagenemnda) hvor erstatningen har blitt avkortet med inntil 50 % fordi forsikringsselskapet så det som avgjørende for innbruddet at sikrede (forsikringstakeren) ikke hadde brukt FG-godkjent lås.

Dersom du får innbrudd i en container på byggeprosjektet, og låsen som satt på containeren ikke var FG-godkjent, er det du som må bevise ovenfor forsikringsselskapet at dette ikke hadde årsakssammenheng med innbruddet.

Les også: Hvem er ansvarlig for å følge SIK?

Et råd fra meg til deg

Les sikkerhetsforskriften i vilkåret ditt og sørg for at du monterer FG-godkjent utstyr der dette kreves. Dersom du også har en godkjent alarm vil du kanskje også ha rett på rabatter når du tegner forsikringen din, og kanskje også lavere egenandel ved brann-, innbrudd- eller vannskade.

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere