Hvorfor utbyggere må huske å forsikre bygget etter ferdigstillelse.jpg

Flere utbyggere glemmer at forsikring også må tegnes i salgsperioden etter bygget er ferdigstilt. Gjelder det også deg? I så fall kan du gå på en dyr smell.

Bygg- og anleggsbransjen er en risikoutsatt bransje. Uhell og ulykker forekommer ofte, og som utbygger er det du som sitter på det øverste objektive ansvaret for byggeplassen. Derfor forsikrer naturligvis flere utbyggere seg i perioden imens bygget er under oppføring. Men hva med perioden etter bygget er ferdigstilt og skal overleveres?

Sett deg inn i forsikringsvilkårene dine

Vilkårene for forsikring som gjelder bygg under oppføring opphører vanligvis når bygget er ferdigstilt, tatt i bruk eller overlevert. Dersom ikke annen forsikring er tegnet, gjelder som regel slike forsikringer i inntil 14 dager etter overlevering. Hvordan ser dine forsikringsvilkår ut?

Det er viktig å kjenne sin forsikring og sette seg inn i forsikringsvilkårene sine. Det er en generell anbefaling, men det er særlig viktig å tenke over dersom du for eksempel bygger en flermannsbolig der du overleverer én leilighet av gangen. Dette er noe vi ofte ser mindre utbyggere praktiserer. Gjør du det samme, uten å ha en overgangsforsikring i salgsperioden, kan det koste deg dyrt om uhellet først skulle være ute.

Les også: Utbyggere må også stille garantier

Gjør riktig risikovurdering

Veldig mange entreprenører har fokus på produksjon og leveranse, naturlig nok. Når det kommer til risikovurdering i prosjekter er det helt andre ting enn forsikring utbyggere er opptatt av. Likevel er det viktig å huske på at mange av de øvrige risikoene faktisk er lave i forhold til tapet som kan komme dersom du som utbygger ikke lenger er forsikret.

Les også: Risiko og forsikringsbehov på prosjekt

Enkelte forsikringsselskap tilbyr en tre måneders overgangsforsikring som sikrer deg i salgsperioden. Er du usikker på om din forsikringsleverandør tilbyr deg dette, oppfordrer jeg deg til å ta kontakt med forsikringsrådgiven din og stille spørsmål som er relevante for din bedrift og ditt prosjekt.

Last ned sjekklisten for ofte glemte forhold i bedrifters generelle forsikringsbehov