Yrkesskadeforsikring_67_år.jpg

Vi får stadig spørsmål om yrkesskadeforsikringen utløper ved fylte 67 år. Her gir vi svaret en gang for alle.

Det er et legitimt spørsmål. Økt levealder og bedre helsemessige forutsetninger for å jobbe lenger, bidrar til at stadig flere ønsker å delta i arbeidslivet i høyere alder. Pensjonsreformen fra 2011 og en økning av arbeidsmiljølovens aldersgrenser på sin side, tilrettelegger for et lengre arbeidsliv. Så hva er svaret? Utløper yrkesskadeforsikringen når du fyller 67 år?

Nei, det gjør den ikke!

Det er riktig at enkelte personforsikringer utløper ved fylte 67 eller 70 år. Dette kan blant annet gjelde fritidsulykkeforsikring, men det gjelder ikke yrkesskadeforsikringen. Likevel er det par ting du bør huske på når det gjelder yrkesskader og forsikring for yrkesskader i høyere alder.

Les også: Personlig næringsdrivende? Da bør du kjenne din yrkesskadeforsikring

Alderstillegg og aldersfradrag

Forsikringsdekninger under yrkesskadeforsikringen tar utgangspunkt i såkalt grunnerstatning. Denne svarer til erstatningen en person på 45 eller 46 år vil få ut fra inntekten du hadde året før skaden. Er du yngre enn dette får du alderstillegg i erstatningen. Er du eldre, får du aldersfradrag.

Bakgrunnen for alderstillegg og aldersfradrag er at man har lengre eller kortere tid igjen av sitt yrkesaktive liv, og at erstatningen skal svare til det tapet du får som følge av tap i inntekt, merutgifter og lignende.

Les også: Derfor skader unge menn seg oftest på jobben

Ved eventuell medisinsk invaliditet gjelder tilsvarende regler for alderstillegg og aldersfradrag.

Ønsker du å lese mer om yrkesskadeforsikring, og forsikring generelt, anbefaler jeg deg å ta en kikk på vår forsikringsguide for håndverkere. Du kan laste den ned gratis ved å klikke på linken like under her.

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere