5 forsikringstips for bygg under oppføring.jpg

Mange forsikringskunder er usikker på hvor lenge forsikringsdekningen varer, og hva den innebærer. Dette er kritiske spørsmål det er viktig å finne svar på, for det kan fort bli dyrt dersom du ikke forstår dekningene du har tegnet. Derfor har jeg laget en liten liste med tips over ting du bør tenke på når du skal forsikre et bygg under oppføring.

1. Oppgi omsetning for både infrastruktur og bygg

Forutsatt at du har et foretak som står for både infrastrukturen og bygget, inkluderer forsikringen begge deler. Pass på at forsikringssummen er tilstrekkelig og at du oppgir omsetning som inkluderer begge deler.

Les også: Sjekkliste for valg av forsikring

2. Sørg for å ha tilstrekkelig forsikringssum

Bygg under oppføring er en førsterisikoforsikring. Det vil si at selskapet erstatter den faktiske gjenoppbyggingskostnaden begrenset til forsikringssummen. Det er derfor viktig at du har en forsikringssum som minst tilsvarer den største entreprisen du har i forsikringsåret.

Les også: Risiko og forsikringsbehov på prosjekt

3. Tegn forsikring for alle selskaper

Mange utbyggere opererer med ett eiendomsselskap og ett byggeselskap. I disse tilfellene må det tegnes bygg under oppføringsforsikring i begge selskaper.

Les også: Har underentreprenørene dine forsikringene i orden? 

4. Forsikre eiendomsselskapet

Husk at det er selskapets omsetning som er grunnlaget for premien du betaler. Forsikrer du ikke eiendomsselskapet som står for infrastrukturen og salget av tomten får du heller ikke erstatning for skader på dette anlegget.

Les også: Ofte glemte forhold i bedriftens generelle forsikringsbehov

5. Oppgi riktig forsikringssum

Når du oppgir forsikringssum for prosjektet må du tenke på at erstatningen skal dekke oppbygging til normalpris og ikke til din egen nettokostnad.

Last ned gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere 

Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere