Bruksanvisning for salg av bil

Å selge bil er ikke noe de fleste av oss gjør på daglig basis. Da jeg selv nylig skulle selge bilen min, fant jeg ut at det var mer jeg måtte tenke på enn jeg hadde vært klar over på forhånd. Jeg har derfor laget en bruksanvisning for salg av bil, som jeg håper kan komme til nytte også for deg.

Bilens tilstand

Det første du bør gjøre når du skal selge bilen din er å få oversikt over hva slags stand den er i. Jo mer åpen og ærlig du er i salgsannonsen, jo mindre vil kjøperen kunne stille spørsmål ved i etterkant. Hvis du selger din ti år gamle bil og skriver at den er «strøken» og «så god som ny» i salgsannonsen kan det fort hende kjøperen finner et par småting han eller hun føler seg berettiget å klage for i ettertid. Hvis du derimot er åpen om at ti år gamle biler gjerne har noe bruksslitasje, men at du har fulgt opp alle servicer og bilen derfor er i normalt godt hold, vil du kanskje slippe henvendelser fra kjøperen i etterkant. Det er kjøperens forventninger som gjerne gjør premissene for om salget går greit eller ikke, også i etterkant.

Les også: 7 tips for å redusere skader på bil

Salgsannonse

Vask bilen innvendig og utvendig. Ta gode bilder. I annonsen skal du også beskrive bilen. Som nevnt over bør du unngå å skrive ord som «strøken» eller også «rustfri» i annonsen, fordi dette kan det være vanskelig å stå for. For eksempel er ofte «strøken» en subjektiv oppfattelse.

Du må også sette en pris på bilen. Hva du setter som pris er opp til deg selv, men det kan være lurt å se seg om på finn.no i forkant for å se hva slags nivå tilsvarende bil ligger på prismessig. Det er vanskelig å sette riktig pris på bilen. Hvis du setter den for høyt, er det ingen som kommer til å melde sin interesse, men setter du prisen for lav er det kanskje litt for sent når du ser at 15 stykker har spurt deg om å få komme og se på den de fem første minuttene etter at annonsen ble lagt ut?

Det kan også være greit å huske på at det skal være samsvar mellom pris og produktet man selger.

Les også: Hva gjør du ved skade på bilen?

Selg bilen «as is»

«As is» er rett og slett et uttrykk for at bilen selges «som den er». Med de feil og mangler som er synlige ved overtakelse. Du som selger har en informasjonsplikt som gjør at du må opplyse om feil og mangler ved kjøretøyet. Kjøper har rett til å få vite om forhold ved bilen som kan innvirke på hans interesse eller kjøpslyst. Vis og fortell om det du vet om bilen, for eksempel dersom du har hatt problemer med at motoren ikke vil starte i ti minusgrader eller at et av vinduene bare går ned men ikke opp igjen. Ærlighet varer lengst, også når man selger bil.

Les også: Sjekkliste for skade på bilen

Når noen vil se på bilen

Når du har blitt kontaktet av noen som vil se på bilen må du huske at det samme gjelder som i annonseringen. Vær ærlig. Svar på kjøperens spørsmål. Kjøperen kan gjerne prøvekjøre bilen, men husk å sjekke at han har gyldig førerkort og bli helst med i bilen. Det er bileier sin forsikring som gjelder ved prøvekjøring, så sørg for at den også gjelder for dette tilfellet.

Hvis du ikke blir med på prøvekjøring bør du sørge for å ordne deg en slags "pant", for eksempel ved at den potensielle kjøperens bil blir satt igjen. Dersom den som prøvekjører din bil ikke kommer tilbake med denne, er det å anse som underslag og ikke tyveri. Det er ofte unntak for underslag i forsikringsvilkårene. 

Når kjøperen har blitt enig med deg om pris og betingelser for salget må dere skrive en felles kjøpskontrakt. Det ligger mange ute på nettet, for eksempel denne fra NAF som jeg anbefaler. Legg gjerne ved eventuell dokumentasjon, og ta gjerne en ekstra kopi slik at dere har et sett med papirer hver.

Les også: Skader på bil: Snakker du i håndholdt telefon mens du kjører bil? 

Overlevering

Kontrakten er skrevet og dere er enige om når bilen skal overtas hos kjøper. Det er dessverre fortsatt noen fallgruver igjen. Først og fremst bør du sjekke at kjøper har sin egen forsikring i orden. Hvis ikke vil han kunne kjøre på din forsikring i en periode. Du kan også si opp din egen forsikring, bare informer selskapet om hvilken dato bilen skal overdras. Dersom du har sagt opp din forsikring og kjøper ikke har tegnet ny, er det en overgangsperiode på to uker hvor din ansvarsforsikring allikevel kan gjøres gjeldende. Forsikring kan både tegnes og sies opp hele døgnet, for eksempel på e-post. Hvis du gjør dette utenfor forsikringsselskapets åpningstid vil de som oftest kontakte deg første virkedag.

Sørg også for at du har fått penger før du sender salgsmeldingen. Dersom du ikke har penger eller bekreftelse fra banken på at pengene er satt av til deg, må du ikke sende inn salgsmeldingen. Da risikerer du at kjøperen får kjøpt bilen din uten å betale for den. Du må også huske å betale omregistreringsavgiften innen tre dager etter eierskiftet. Dette kan du gjøre på nett eller på en trafikkstasjon. Du kan sende inn salgsmeldingen digitalt hos Statens Vegvesen.