Hvorfor alle arbeidsgivere bør tegne ulykkesforsikring for sine ansatte.jpg

Alle arbeidsgivere er pliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Denne forsikringen dekker alle arbeidstakere for skader eller sykdommer pådratt i arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Det den ikke dekker, er skader skjedd på fritiden. Naturlig nok, det er heller ikke arbeidsgivers ansvar. Likevel lønner det seg for arbeidsgivere å tegne en fritidsulykkesforsikring for sine ansatte. Hvorfor kan du lese mer om her.

Vi som jobber i bygg- og anleggsbransjen vet at vi opererer i en risikoutsatt bransje. Det har vi skrevet om ved flere anledninger, blant annet i denne artikkelen. Særlig unge menn ser ut til å være spesielt utsatt. Likevel har mange unge arbeidstakere ingen form for ulykkesforsikring i fritiden. Dette er nok ikke som følge av dårlig økonomi, men rett og slett fordi de fleste ikke tenker over hvilke konsekvenser en ulykke kan få økonomisk.

Yrkesskadeforsikring og fritidsulykkeforsikring: Den lovpålagte og den frivillige

Det er lett å gå seg vill i jungelen av forsikringsprodukter, så tillat meg å gi deg en kort forklaring av forskjellen mellom yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring.

Fritidsulykkesforsikring er en nært beslektet tilleggsdekning av yrkesskadeforsikringen. Der yrkesskadeforsikringen som nevnt dekker skader påført i arbeidet, dekker fritidsulykkeforsikringen skader påført på fritiden. Yrkesskadeforsikringen er lovpålagt. Det er ikke fritidsulykkeforsikringen.

Les også: Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

En fritidsulykkeforsikring vil kunne bøte på de betydelige økonomiske konsekvensene som gjerne følger av en ulykke. Forsikringen dekker den skadde mot:

  • Inntektstap etter tolv måneder (inntektstap før tolv måneder dekkes av NAV)
  • Invaliditet
  • Merutgifter som følge av ulykken/skaden
  • Erstatning ved dødsfall

Penger kan riktignok aldri oppveie for personskader, men kan i det minste gjøre livet litt lettere for de som blir skadet varig eller over lengere tid.

Fritidsulykkeforsikring skaper ettertraktede arbeidsgivere

De store fordelene en fritidsulykkeforsikring kan ha for dine ansatte er i seg selv verdifulle. Likevel, å tegne en slik forsikring har også en betydelig bieffekt. Det viser at du strekker deg enda et stykke lengre enn det som kreves av deg, for å ivareta interessene til de som utgjør en uvurderlig del av bedriften din: de ansatte. Det vil ha en betydelig innvirkning på omdømmet ditt og utvilsomt gjøre deg til en ettertraktet arbeidsgiver. Og det er grunnen til at alle arbeidsgivere bør tegne ulykkesforsikring for sine ansatte.

 Last ned gratis e-bok: Forsikringsguide for håndverkere