Entreprenør og garanti slik begrenser du kostnadene ved en konkurs.jpg

Hvem skal dekke ekstra påløpte kostnader dersom en av samarbeidspartnerne deres går konkurs under kontraktsperioden? Hva hvis rørlegger, elektriker eller en annen underentreprenør plutselig ikke møter opp i morgen?

Bygg- og anleggsbransjen er en konkursutsatt bransje. Bare i 2016 hadde bransjen en konkursvekst på 9,4 prosent, som en følge av oljenedturen og påfølgende krevende forhold for flere bedrifter. Selv om vi i dag ser lyset i enden av tunnelen og nedgangstidene ser ut til å ta slutt, topper fortsatt bygg- og anleggsbransjen konkursstatistikkene flere steder i landet.

Konsekvenser av konkurs i et byggeprosjekt

Konsekvensene av uforutsette hendelser som konkurser er mer omfattende enn de fleste kan forestille seg. Ikke bare er det ressurskrevende å finne et nytt firma som kan ferdigstille arbeidene som er påbegynt, men ofte betyr det både forsinkelser og høyere kostnader. Det kan bli betydelig fordyrende å få en ny aktør på plass for å ferdigstille det andre har påbegynt, og det kan ta tid før noen kan påta seg oppdraget. Dette kan igjen medføre forsinkelser i totalentreprisen som også kan medføre krav om dagmulkt.

Les også: Krev garanti når du stiller garanti

Garanti for entreprisekontrakter: Ikke avtal deg bort fra økonomiske garantier

Dersom det er stilt økonomiske garantier for kontraktsforpliktelsene mellom partene kan kostnadene begrenses.

I alle gjeldende norske standarder er det egne punkt som omhandler garanti. Ofte benytter profesjonelle parter seg av avtalefriheten seg imellom og avtaler seg bort fra dette. Anbefalingen er tvert imot at det alltid stilles og kreves garantier også for mindre arbeid utført av underentreprenører.

I de tilfeller prosjektet har forbrukere som sluttkunder og bustadoppføringslova ligger til grunn, anbefales det i tillegg at garantien mellom profesjonelle parter utvides til fem år etter overlevering. På denne måten vil det være gode muligheter for å få dekning eller bidrag til de utforutsette kostnadene som følge av feil og mangler også i hele reklamasjonsperioden.

Les også: Risiko og forsikringsbehov på prosjekt

Er du usikker på om det er nødvendig med garantier mellom profesjonelle? Kontakt din leverandør av garantier i dag. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av våre erfarne medarbeidere innen garanti ved å klikke på banneret under.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!