Entreprenør og garanti slik begrenser du kostnadene ved en konkurs.jpg

Hvem skal dekke ekstra påløpte kostnader dersom en av samarbeidspartnerne deres går konkurs under kontraktsperioden? Hva hvis rørlegger, elektriker eller en annen underentreprenør plutselig ikke møter opp i morgen?

Bygg- og anleggsbransjen er en konkursutsatt bransje. Bare i 219 hadde bransjen en økning i konkurser på 9,34 prosent sammenliknet med året før. Med Covid-19 epidemien som vi nå står midt i er det vanskelig å se for seg en nedgang i statistikken i nærmeste fremtid. 

Konsekvenser av konkurs i et byggeprosjekt

Konsekvensene av uforutsette hendelser, som at samarbeidspartnere eller underentreprenører går konkurs, er mer omfattende enn de fleste kan forestille seg. Ikke bare er det ressurskrevende å finne et nytt firma som kan ferdigstille arbeidene som er påbegynt, men det betyr som oftest også forsinkelser og høyere kostnader. Det kan bli betydelig fordyrende å få en ny aktør på plass for å ferdigstille det andre har påbegynt, og det kan ta tid før noen kan påta seg oppdraget. Dette medfører som oftest forsinkelser i totalentreprisen som igjen kan utløse krav om dagmulkt.

Les også: Krev garanti når du stiller garanti

Garanti for entreprisekontrakter: Ikke avtal deg bort fra økonomiske garantier

Dersom det er stilt økonomiske garantier for kontraktsforpliktelsene mellom partene kan kostnadene begrenses.

I alle gjeldende norske standarder er det egne punkt som omhandler garanti. Ofte benytter profesjonelle parter seg av avtalefriheten seg imellom og avtaler seg bort fra dette. Anbefalingen er tvert imot at det alltid stilles og kreves garantier også for mindre arbeid utført av underentreprenører.

I de tilfeller prosjektet har forbrukere som sluttkunder, og bustadoppføringslova ligger til grunn, anbefales det i tillegg at garantien mellom profesjonelle parter utvides til fem år etter overlevering. På denne måten vil det være mulig å få dekning eller bidrag til kostnader som følge av feil og mangler på underentreprenørens arbeider i hele reklamasjonstiden til sluttkunde. I kontraktene mellom profesjonelle parter er det ofte 3 års garantitid som er standard, men er det rimelig at totalentreprenør alene står ansvarlig for feil og mangler på arbeidet til underentreprenør de siste to årene av forbrukers reklamasjonstid?

Les også: Risiko og forsikringsbehov på prosjekt

Er du usikker på om det er nødvendig med entreprenørgarantier mellom profesjonelle? Kontakt din leverandør av garantier i dag. Du er også hjertelig velkommen til å ta kontakt med en av våre erfarne medarbeidere innen garanti ved å klikke på banneret under.

Spørsmål om garanti? Ta kontakt!