Har_du_forsikret_alt_på_byggeplassen.jpg

Vurderer du å droppe en forsikring på byggeplassen? Det er jo tross alt penger å spare. Og skulle noe gå skeis kan du alltids bare slå deg selv konkurs. Eller er du en ansvarlig håndverker som ønsker være sikker på at du har forsikret alt på byggeplassen? I så fall er dette innlegget til deg.

Det er selvfølgelig mulig å spare penger på å kutte ut en forsikring, men denne «besparelsen» blir fort en veldig stor kostnad hvis uhellet første er ute. I verste fall risikerer du å gå konkurs. 

Det er fort gjort å glemme et par ting når du skal forsikre alt på byggeplassen din, så her får du tre kontrollspørsmål det er verdt å stille seg selv når du forsikrer byggeplassen din.

Last ned gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere

1. Har du forsikret menneskene som jobber på byggeplassen?

Først og fremst, har du forsikret alle dine ansatte på byggeplassen? Jeg antar at du har det. Det er tross alt lovpålagt. Men det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er for at alle ansatte skal føle seg trygge på at de blir tatt vare på om de skulle komme ut for en ulykke, eller blir syke på grunn av jobben de gjør.

Og det er gode grunner til at yrkesskadeforsikring er lovpålagt. En undersøkelse gjennomført av Statistisk Sentralbyrå viser at nærmere 79 000 personer på landsbasis skader seg på jobben i løpet av ett år, og er du ung, er du ekstra utsatt. 

Men husk at yrkesskadeforsikringen ikke dekker reisen mellom hjem og arbeidsplass, med mindre du har utvidet forsikringen til å gjelde fritid eller du har et selskap som har denne utvidelsen inkludert i forsikringen.

2. Har du forsikret verktøyet og utstyret ditt?

Innbrudd og tyveri på byggeplassen er et velkjent problem. Sikkerheten er ikke optimal og det er generelt lite vakthold på byggeplasser etter endt arbeidstid. Avhengig av hvor stor jobben du gjør er, kan du risikere betydelige økonomiske tap om du ikke forsikrer verktøyet og utstyret ditt.

Ikke tenk at det ikke gjelder deg. Byggenæringens Landsforening har utarbeidet en rapport «Tyveri fra byggeplassen» som viser at sjansene for tyveri på byggeplassen er høy og at konsekvensene potensielt kan være store. Så mye som 43 prosent av bedriftene som var med i undersøkelsene hadde opplevd tyveri fra byggeplassen i løpet av det siste året. Disse tyveriene foregikk stort sett utenfor arbeidstid og i de fleste tilfeller var det verktøy som ble stjålet.

Den samme rapporten viser også at de vanligste sikkerhetstiltakene som gjøres på byggeplasser er å låse inn utstyr i containere og ikke oppbevare løst utstyr på byggeplassene. Men utstyr og verktøy lagret i containere eller brakker, er ikke nødvendigvis trygge fra innbruddstyvene. Containere blir stadig brutt inn i, ofte fordi de ikke er sikret godt nok. 

Bruk FG-godkjente låser av klasse 3 og påsveiset beskyttelseshette over låsen. Da minsker du sjansen for innbrudd og oppfyller samtidig sikringskravene i forsikringen din.

Les også: Hvordan sikrer du verdisakene for å dekkes av forsikringen?

3. Har du forsikret kontrakten din?

Som håndverker er du forsikringsansvarlig frem til bygget ferdigstilles. Om ikke annet er avtalt, betyr det at du som entreprenør må forsikre alt som utført av kontraktarbeidet, materialer byggherren har forskuddsbetalt, og materialer som er overlevert fra byggherre til deg.

Les også: Tre tips for å unngå vannskader

Er du underentreprenør må du også huske at du ikke dekkes av hovedentreprenørens forsikring – og vice versa. Mangler en av underentreprenørene dine forsikringer, kan du ende opp med kravet som skulle vært rettet mot dem.

Av de tre ovennevnte forsikringsområdene, er det kun dine ansatte du er lovpålagt å forsikre gjennom yrkesskadeforsikringen. De øvrige to er frivillig. Men ikke ta noen snarveier, det lønner seg sjelden i lengden. For det er faktisk lønnsomt å ha gode forsikringer.

Gratis e-bok: En forsikringsguide for håndverkere